divendres, 15 de novembre del 2019

Unitat 3. Exercicis formulació orgànica

Aquests són els exercicis que anirem fent durant la unitat a classe. Començarem la setmana vinent.
EXERCICIS FORMULACIÓ ORGÀNICA

SOLUCIONS EXERCICIS A
SOLUCIONS EXERCICIS B

Errors a les solucions:
3b) 4-propil-4-metil-2,5,7-nonantriè
3d) 3-etil-1,5-octadií
3f) 7,7-dimetil-3-propil-1,5-nonandií
3p i 3q) 3,3-dicloro-4-metilhexà

Unitat 3. Per fer llibreta d'estudi

Aquí teniu exercicis de formulació orgànica per fer a la llibreta d'estudi.
EXERCICIS ORGÀNICA