dimarts, 10 de desembre del 2019

UNITAT 4. Reaccions químiques. TEST DE NADAL

Aquest test es podrà fer al llarg de desembre i gener i s'haurà entregar abans d'acabar la unitat. És un treball optatiu que equivaldrà al 20% de la nota (juntament amb les pràctiques que es faran aquest trimestre).

UNITAT 4. Enunciats dels problemes

Aquests són els enunciats de la unitat 4.
ENUNCIATS

PRÀCTICA "FEM SABÓ"

Aquí teniu la pràctica que durem a terme durant aquesta setmana i la vinent. Si no voleu copiar-la cal que la porteu impresa (1 per grup).