dimecres, 29 de gener del 2020

Unitat 4. Autoavaluació

Aquesta és l'autoavaluació que corregirem a classe el dia 6 de febrer. Recordeu que cal entregar-la abans de la correcció per tal que sigui part de la nota de la unitat.